ارتباط با ما

آدرس و اطلاعات تماس کارخانه:                                                              

آدرس: یزد ،شهرک صنعتی ،فاز دو،بلوار نارون، بیست متری داوودی

EMAIL:
www.siavashan.co@gmail.com

تلفن:

۰۳۵۳۷۲۷۲۲۹۰

۰۳۵۳۷۲۷۲۲۹۱

۰۳۵۳۷۲۷۲۴۶۸

فکس:

۰۳۵۳۷۲۷۲۰۶۹

موبایل:

۰۹۱۳۸۵۰۰۰۷۰

۰۹۱۳۵۶۸۳۳۳۰